ZFD 3. Olağan Genel Kurulu

ZFD 3. Olağan Genel Kurulu; 16 Mart 2013 Cumartesi günü Saat 14:00 de Dernek Merkezinde toplanacaktır. Tüm üyelerimizin genel kurul toplantısına katılımı rica olunur.

 GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

            Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD)  Başkanlığından;
            Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Şubat 2013 Cumartesi günü saat 14:00’de Meşrutiyet Mah. Tahir Karaoğuz Sok. Emek Çarşısı Kat:2 ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Fotoğraf Derneği Toplantı Salonunda aşağıda bulunan gündeme göre yapılacaktır.
            Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 16 Şubat 2013 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.
            Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
Genel Kurul Gündemi
1.Açılış ve Yoklama
2.Başkanlık Divanının Teşekkülü
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4.Yönetim ve Denetim Kurullarının Faaliyet Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı İbrası
5.Bilanço, Gelir ve Gider Hesap Raporlarının Görüşülmesi
6.Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması
7.Derneğin, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonuna (TFSF) Üye Olması Hususunun Görüşülmesi
8.Tüzük Maddelerinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi
9.Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
10.Dilekler ve Temenniler
11.Kapanış
NOT: 24.01.2013 tarihli Halkınsesi Gazetesinin 9. Sayfasında yayınlanmıştır.