Yönetim Kurulu

24.06.2021 tarihinde yapılan 7.Olağan Genel Kurul sonucunda oluşturulan Yeni Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibidir ;

Başkan – Güner YAŞKAN
Başkan Yardımcısı – Onur TÜRKÇELİK
Genel Sekreter – İ. Kerem ÖZTÜRK
Sayman – Can ÇETİN
Üye – Nadir ÖZSOY