Özcan YURDALAN ile Belgesel Fotoğraf Atölyesi

17Serbest Gazeteci, yazar, belgesel fotoğrafın yolcusu Özcan YURDALAN ile “BELGESEL FOTOĞRAF ve FOTORÖPORTAJ SEMİNERİ” 3.GÜN

ÖZCAN YURDALAN
İLE
UYGULAMALI
BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ SEMİNERİ

15-16-17 KASIM 2013
ZONGULDAK

TOPLU ÇALIŞMA SÜRESİ:

24-28 SAAT

KATILIMCI SAYISI:

En fazla 17 kişi

ÇALIŞMA SAATLERİ :

Cuma         : 18.00 – 22.00
Cumartesi : 10.00 – 19.00
Pazar          : 10.00 – 20.00

SEMİNER FİYATI :

Dernek Üyelerine ve Öğrencilere  : 200.00 TL  (Üye indiriminden yararlanabilmek için; Üyenin Derneğe “Üye Aidatı Borcu” bulunmamalıdır)

Üye Olmayanlara  : 250.00 TL

Seminere kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için lütfen 0545 6456767 numaralı telefon ile irtibata geçiniz.

KATILIM KOŞULLARI :

Fotoğraf çekmeyi bilmek.
Hangi türden olursa bir fotoğraf makinesine sahip olmak.
Seminer çalışmasına aksatmadan devamı taahhüt etmek.
İlk oturuma üç fotoğraf ile gelmek.

AMAÇ:

Fotoğrafçıların çektikleri her kare, gösterdikleri her fotoğraf, aynı zamanda onların hayata bakışıdır, hayattan ne anladıklarıdır ve gerçekle kurdukları ilişkinin yansımasıdır.

Belgesel fotoğrafçılar yakın çevrelerine, yaşadıkları topluma ve çağa tanık olmaya çalışırken çokça kullandıkları yöntem foto röportajdır. Tanık oldukları hikayeyi bir dizi fotoğrafla anlatırken artistik düzeyi gözetir, yaratıcı uygulamalara başvururlar. Amaçları hayatı estetize etmek değil, tanık oldukları gerçekliği anlamaya çalışmaktır.

YÖNTEM:

Bu atölye çalışmasında “Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj – Özcan Yurdalan / Agora Kitaplığı – 2008” kitabı temel alınır. Uygulamalı atölye çalışması katılımcı yöntemle gerçekleştirilir. Etik, estetik, dil, anlatım ve yaratıcılık konularında bireysel ve grup halinde – teorik ve pratik çalışmalar yapılır.

GEREKÇE:

Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj Kitabı’ndan alıntı:
“Bu kitap üç nedenle yazıldı. Biri, bunca zamandır emek verip çaba harcadığımız fotoğraf nedir ne değildir, toplumsal işlevi nasıl olur konusunu ele almaktı. İkincisi, röportaj fotoğrafçılığının Türkiye’de yeniden gündeme geldiği son yıllarda bir taraftan yaygınlaşırken diğer taraftan hızla içinin boşaltılmasından duyulan endişeydi. Üçüncüsü ise uzun zamandır atölye çalışmalarında ve kendi pratiklerimizde uyguladığımız fotoröportaj yönteminin yazılı hale getirilmesiydi.

      Bu üç nedenle ortaya çıkan kitap aslında topluca bir tartışma ihtiyacının ifadesi olarak görülmeli. Burada dile getirilen fikirler ve önerilen yöntemler, bugün bulunduğum yerden baktığım zaman gördüklerimdir ve mutlak doğruları, değişmez gerçekleri, tek modelleri ifade etmez.

        İnsanla doğrudan ilişki kuran görsel bir dil olan fotoğraf, bunca yaygın olduğu günümüzde, toplumların hayatında önemli bir yer tutar. Aslında maruz kaldığımızı hiç fark etmeden görüntülerle biteviye ilişki içinde olduğumuzu biliyoruz. Fotoğrafın gerek insan yaşamındaki yerini, gerekse toplumsal süreçlerdeki etkisini, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlardaki işlevini izah etmek için düşünmelere ve araştırmalara ihtiyaç duyduğumuz açık.

        Fotoğrafın belgesel olarak kullanımı, içinde yaşamamız için bize dayatılan sınırlara itiraz etmenin ve sorumluluk hissederek hayata müdahil olmanın yaratıcılığa açık alanlarından biri oldu. Dünya tarihinde de, Türkiye’deki kısa ve kesintili varoluşunda da benzer ihtiyaçlar için kullanılan bu alan, güvenilir tanıklıklar üstünden söz kurulan karşılıklı bir iletişim ortamı yarattı. Fotoröportajların anlattığı hikâyeler bir itirazı dile getirdi, muhalif duruşları ifade etti. Başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair fikirleri, görüntü ve yazıyla dile getiren anlatılar fotoröportajlarla yaratıldı.

       80’lerin etkisiyle biçimlenmiş Türkiye fotoğrafının, fotoğraf çevrelerinin ve fotoğrafçı zihniyetinin günümüzdeki durumu açıkça tartışılmadan, belgesel fotoğrafın ve fotoröportajın sahici bir var oluş gerçekleştirmesi oldukça zor. İçeriğinden ayrılarak sadece biçimsel bir araç olarak ele alınması ise sık rastlanan kendiliğinden ve sıradan bir durum. Moda gibi gelip geçiverme hali. Aynı biçimde indirgemeci tutumla ele alınması, net fikirler ve tutumlar sergilenmeden imalarla, inkârlarla bir anda gündem dışına itilivermesi de vakıa. Bizim çevrelerde bu tür tutumların sorumluluğu olmadığı gibi bedeli de yok. Öte yandan belgeselin bunca yıllık Türkiye fotoğrafı tarihindeki hali de pek iç açıcı değil. İşlevsel bir arşiv bulunmadığı gibi, toplumsal hayattan karşılaştırmalar yapabilmek için bilinçle hazırlanmış kapsamlı görsel tanıklıklara da sahip değiliz.”

BİLGİ VE GÖRSELLER İÇİN:
www.belgeselfotograf.com Adresinde “Bir Atölye Modeli-Özcan Yurdalan” başlıklı yazı.

SEMİNER PROGRAMI: Programı Bilgisayarınıza İndirmek İçin TIKLAYINIZ !!1.GÜN   18:00 – 22:00

TANIŞMA
1) ÇALIŞMA MEKANI GRUPLA BİRLİKTE HAZIRLANIR.
2) PROGRAMIN TANITIMI YAPILIR
3) KATILIMCILAR KENDİLERİNİ TANITIR VE ATÖLYEDEN BEKLENTİLERİNİ ANLATIR

KATILIMCILARIN FOTOĞRAFLARI DEĞERLENDİRİLİR
1) HER KATILIMCI 3 FOTOGRAFINI GÖSTERİR. 1 FOTOGRAFINI NEREDE, NASIL, KİMİ-NEYİ VE NEDEN ÇEKTİĞİNİ ANLATIR. FOTOĞRAFIN HİKÂYESİNİ VE ÇEKME GEREKÇELERİNİ ANLATIR.
2) KATILIMCILARIN BİR KONU ETRAFINDA YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR, PROJELER, BELGESELLER VEYA FOTORÖPORAJLAR İZLENİR.

İKİNCİ GÜN İÇİN ÖDEV:
1) MAKİNELER GETİRİLECEK.
2) KATILIMCILAR BELGESEL FOTOGRAFLA İLGİLİ
BİRER CÜMLE KURACAK.
3) KATILIMCILAR 2 FOTO-RÖPORTAJ KONUSU BULUR.

2. GÜN   10:00 – 11:00

BELGESELCİNİN VASIFLARI NELERDİR?
1) OKUMA YAZMA BİLMEK VE BU BİLGİYİ İŞ PRATİĞİNE AKTARABİLMEK.
2) ARAŞTIRMACI – SORGULAYICI OLMAK OLAY İLE OLGU ARASINDAKİ BAĞLANTIYI KURABİLMEK
3) ARAŞTIRMA SONUÇLARINI FOTOGRAFİK SONUÇLARA DÖNÜŞTÜREBİLMEK,
4) KOLAY İLİŞKİ-SOSYAL BECERİ GELİŞTİREBİLMEK.İLETİŞİME AÇIK VE ALICI VERİCİ OLMAK
5) TANIKLIĞA HAZIR OLMAK
6) POLİTİK OLMAK
7) İNSAN HAKLARINA HAYVAN HAKLARINA VE DOĞAYA SAYGILI OLMAK.
8) MESLEK ETİĞİNE SAYGILI OLMAK
9) PANORAMAYI DA DETAYI DA GÖREBİLMEK
10) ŞARTLARA UYUM SAĞLAYABİLMEK
11) RİSK ALABİLMEK
12) ENERJİK OLMAK
13) SABIRLI OLMAK
14) GÖZLEMCİ OLMAK
15) GERGİNLİK HALLERİNDE SOĞUKKANLI – MORALLİ OLMAK.
16) VASATIN ENGELİNİ AŞABİLMEK
17) FOTOĞRAFI ÜSTÜNE KONUŞABİLMEK
18) DÜNYA GÖRGÜSÜNE SAHİP OLMAK
19) HİKAYE ETME, KONUYU TAM OLARAK ANLATABİLME BECERİSİNİ GELİŞTİRMİŞ OLMAK
20) GERÇEK – DOĞRU – ÖZGÜN OLAN ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BİLMEK.
– DURUMUN ÖZGÜNLÜĞÜNE ZARAR VERMEMEK.
– GÖRÜNEN GERÇEKLİK İLE FOTOĞRAFÇININ GERÇEKLİĞİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN ÇÖZÜMÜ.
– GERÇEĞİN KARŞISINDA FOTOĞRAFÇININ ROL SEÇİMİ:
TEKNİK OLARAK DOĞRU? ETİK OLARAK DOĞRU?
– ÖZGÜNLÜĞÜN DIŞA VURUMU.
21) ÇEKTİKLERİNİ DOLAŞIMA SOKABİLMEK – ALTERNATİF MECRALAR- DAĞITIM- SATIŞ ALANLARI BULABİLMEK

22) İNSAN HAKLARINA, HAYVAN HAKLARINA, CANLI VE CANSIZ DOĞANIN HAKLARINA SAYGILI OLMAK

BELGESEL NEYİN ARACI DEĞİLDİR
1) GÖSTERİŞ
2) ŞIKLIK
3) MUHABBET
4) SOSYALLEŞME-EĞLENCE
5) KARİYER – STATÜ
6) RANT
7) BİRAZ DA BUNDAN OLSUN

HAZIRLANAN CÜMLELER ORTAK KÂĞIDA YAZILIR – OKUNUR-TARTIŞILIR.

11:15 – 12:00

FOTOĞRAFIN TANIMI
A) TEKNİK BİR BULUŞ OLARAK FOTOĞRAF
B) İÇERİK BİLGİSİ OLARAK FOTOĞRAF

DOĞRUDAN FOTOĞRAFIN TANIMI
1) FOTOGRAFÇI TARAFINDAN GÖRÜNTÜNÜN DOĞRUDAN KAYDI VE SUNUMU
2) İMGELERİN DOĞRUDAN KENDİNİ TEMSİLİ ÜSTÜNDEN KURULAN DİL

DOĞRUDAN FOTOĞRAFTA İKİ YAKLAŞIM
1) BİÇİM ÖNCELİKLİ FOTOĞRAFLAMA
– AMAÇ: HAYATI ESTETİZE ETMEK
2) İÇERİK ÖNCELİKLİ FOTOĞRAFLAMA
– AMAÇ: ANLATI KURMAK

BELGESEL FOTOĞRAFIN TANIMI
1) KLASİK UYGULAMA
– TEMEL ELEMAN OLARAK FOTORÖPORTAJ
– KAYBOLAN GERÇEK- YABANCILAŞMA
– GERÇEK Mİ DOĞRU MU KİM ÇEKTİ
– TANIKLIĞIN KANITI
– HABER VE BELGESEL
– BELGESEL-SOSYAL BELGESEL-FOTO AKTİVİZM
– DİJİTAL VE BELGESEL
– GEZİ FOTOĞRAFÇILIĞI VE BELGESEL
– SANAT VE BELGESEL
– ESTETİK VE BELGESEL
– SB VE BELGESEL
– MEVCUT FOTO EĞİTİM KURUMLARI VE BELGESEL

2) ÖZNEL YAKLAŞIMLAR

FOTO RÖPORTAJIN ELEMANLARI
1) 3 BİRLİK – ZAMAN – MEKÂN – KONU
2) 3 ARAYIŞ – YARATICI- ANLATIMCI – DERİNLİKLİ
3) 3 BEKLENTİ – HABER – BİLGİ – TANIKLIK
4) 3 DESTEK – ÇOĞALTIM – DAĞITIM – ALTYAZI

12:15 – 13.00

BF’NİN TARİHİ
1) DÜNYA
a) DERGİLER
b) AJANSLAR
c) YENİ DÖNEM

2) TÜRKİYE

13:00 – 13:45

ÖĞLEN ARASI

14:00 – 15:00

BİR BELGESEL HAZIRLAMAK
BELGESEL ÇALIŞMAYA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

BELGESELİN AŞAMALARININ TANITIMI
1) KONUYU SEÇMEK
2) ARAŞTIRMA GÖZLEM – ÇEKİM AĞACI
3) ÇEKİM
4) EDİT VE SIRALAMA

KONU SEÇMENİN İLKELERİ
1) NEDEN BU KONU?
2) BİLİNENİN TEKRARI BİLİNMEYENİN CAZİBESİ
3) YETERİ KADAR DARALTILARAK ANA TEMAYA İNDİRGENMİŞ Mİ?
4) GÖRÜNTÜLERLE İFADE EDİLEBİLİR Mİ?
5) ÇEKİMLER TEKRARLANABİLİR Mİ?
6) GÖRSEL ÇEKİCİLİK TAŞIYOR MU?
7) GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?
8) HABER BİLGİ TANIKLIK İÇERİYOR MU?
9) İLGİ ÇEKİCİ Mİ?
10) GEREKLİ Mİ?

KATILIMCILARIN SEÇTİKLERİ KONULAR İNCELENİR.

15:00 – 15:45

ÇALIŞMA GRUPLARI BELİRLENİR.
GRUPLAR GAZETELERİ TARAR
BELGESEL-FOTORÖPORTAJ KONUSU SEÇME PRATİĞİ YAPILIR.


16:00 – 16:45

SEÇİLEN KONULARIN TOPLU ANALİZİ YAPILIR.

17:00 – 18:00

ÖRNEK GÖSTERİLER

18:15 – 19:00

OTURUMUN DEĞERLENDİRMESİ

ÜÇÜNCÜ GÜN İÇİN ÖDEV
-GRUPLAR ÇEKİM KONULARINI KARARLAŞTIRIR
-KONULAR ÜSTÜNDE ARAŞTIRMA YAPILIR

3. GÜN   09:00 – 10:30

SEÇİLEN FOTORÖPORTAJ KONULARININ NİHAİ SUNUMUTARTIŞMA- DEĞERLENDİRME
1) ÇEKİLECEK FOTOĞRAFLAR İÇİN İÇERİK YORUMLARI VE ARTİSTİK YORUMLAR
2) FOTOĞRAFÇININ KONUYU ELE ALIŞINA İLİŞKİN YORUMLAR

10:45 – 11:30

KONUYU ARAŞTIRMA – ÇEKİM AĞACI HAZIRLAMA ÇEKİMİN İLKELERİ
1) FOTOGRAFÇININ KONU KARŞISINDAKİ 3 KONUMU
İÇERDEN – DIŞARDAN – SINIRDAN
2) FOTOĞRAFIN 3 PLANI
GENEL – ORTA – YAKIN
3) FOTOĞRAFIN 3 KATMANI
ÖN – ORTA – ARKA
4) FOTOĞRAF ÇEKERKEN 3 DURUM
MESAFE – AÇI – AN
5) FOTOĞRAFI ÇEKİLENİN 3 BAKIŞI
FOTOĞRAFÇIYA – İNSANA – BAŞKA YERE
6) FOTOĞRAF ÇEKERKEN 3 YÖNTEM
-YERLEŞME VE SERİ ÇEKİM
– KONU DURAĞANSA
– KONU HAREKETLİYSE
– FOTOĞRAFÇI HAREKETLİYSE

11:30 -12:00

ÇEKİMDE DAVRANIŞLAR VE FOTOĞRAFÇI ETİĞİ
1) BİR KARENİN SORUMLULUĞU
2) DAVRANIŞLAR HİSSEDİŞLER
3) BAKIŞLAR DURUŞLAR
4) ÇEKİMİN GERİLİMİ
5) DEKLANŞÖR ZAMANI

12:00 – 16:00

ALANDA ÇEKİM ÇALIŞMASI

16:00 – 17:00

GRUPLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLER BİLGİSAYARA AKTARILIR.
İLK EDİT VE GENİŞ SEÇİM YAPILIR.

17:00 – 17:30

EDİT- FOTOĞRAF SEÇMENİN İLKELERİ
1) KONTAKLARA BAKMAK
2) GENİŞ SEÇİM – İŞ BASKILARI – SON SEÇİM

FOTOĞRAF SIRALAMANIN İLKELERİ
1) ANLAMIN YARATILMASI
2) BİR HİKÂYE KURMAK
3) HİKAYEDE ZAMAN
4) ALTYAZI

ARŞİV KODLAMASI

17:30 – 20:30

HEP BİRLİKTE HER GRUBUN ÇALIŞMASI İÇİN FİNAL EDİT YAPILIR. SEÇİLEN FOTOLAR SIRALANIR
GRUPLAR HAZIRLADIKLARI FOTORÖPORTAJI SUNAR TOPLUCA DEĞERLENDİRİLİR

1) GRUP ÇALIŞMASININ İÇ İŞLEYİŞİ, ÇEKİM SIRASINDA İZLENEN STRATEJİ VE LOJİSTİK DEĞERLENDİRME.
2) FOTOĞRAFLARIN İÇERİK VE ARTİSTİK DEĞERLENDİRMESİ
3) SUNUMUN VE SIRALAMANIN DEĞERLENDİRMESİ

21:15 – 21:45

ATÖLYE ÇALIŞMASININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR ÇALIŞMA YORUMLANIR.

ATÖLYE SIRASINDA YAPILANBİREYSEL EGZERSİZLER
1)Gözleri Yollamak
2)Nesini Beğendim nesini beğenmedim
3)Mekân analizi
4)Kaç fotoğraf çıkar
5)Filmi boş ver kameramanı izle
6)Kontak baskıda kendini seyret

GRUP EGZERSİZLERİ
1)Boyunda makineyle yaşamak
2)Katlı kâğıda içinde BF geçen söz yazmak
3)Yerel gazeteden konu bulmak
4)3 foto göster 1 neden çektim anlat
5)Yayınlanmış röportajlardan birinin analizi