7.OLAĞAN GENEL KURULUMUZ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere Tüzüğümüzde belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken 7. Olağan Genel Kurul çağrımıza ilişkin metin uyarınca,
çoğunluk gerektiren birinci oturumun 27 Mart 2021 Cumartesi günü Saat 11’de Dernek Merkezimizde (çoğunluk sağlanamadığı tutanak ile tesbit olunmuş) ve ikinci oturumun çoğunluk aranmaksızın 03 Nisan 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması öngörülmüştür.

Ancak, 30 Mart 2021 tarihli kabine toplantısının ardından ülkemizde yaygınlaşan pandemi koşulları nedeniyle Cumartesi günlerinin de sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamına alınması üzerine 7. Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu durum yasal mevzuat açısından “ikinci oturumun”da yapılamadığı anlamı taşıdığından, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 77. maddesi uyarınca Dernekler için öngörülen Genel Kurul Çağrı usül ve esasları kapsamında Olağan Genel Kurul için daha önce başlatılmış olan sürecin “geri bırakma nedenleri belirtilmek suretiyle” yeniden başlatılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle, ZFD 7. Olağan Genel Kurulu’nun 3 Nİsan 2021 Cumartesi günü yapılması gereken oturumu iptal edilmiş olup, hafta içi yapılması zorunlu hale gelen 7. Olağan Genel Kurul’un yapılacağı gün, yer ve saat ayrı bir gündem ile yeniden sizlere ve kamuoyuna açıklanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

ZFD YÖNETİM KURULU