12 Mevsim 12 Zonguldak, Bahar Bayramından Hıdırellez’e

BAHAR BAYRAMI’NDAN HIDIRELLEZ’E

12 MEVSİM 12 ZONGULDAK FOTOĞRAF YARIŞMASI


Zonguldak Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD)’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 3. yarışmamız “Bahar Bayramı’ndan Hıdırelelz’e – 12 Mevsim 12 Zonguldak” fotoğraf yarışmamıza başvurular başladı. Yarımamız TFSF Online Yarışmalar üzerinden yapılacaktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi ve şartname: http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=660

Zonguldak Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği,
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)
Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD)
“Bahar Bayramı’ndan Hıdırellez’e – 12 Mevsim 12 Zonguldak” Fotoğraf Yarışması
Teknik Şartnamesi 

Yarışma Organizasyonu: 
“Bahar Bayramı’ndan Hıdırellez’e – 12 Mevsim 12 Zonguldak” Fotoğraf Yarışması; Zonguldak Valiliği, Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD) tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de aynı kurumlarca gerçekleştirilecektir. Yarışmanın Konusu:  “Bahar Bayramı’ndan Hıdırellez’e – 12 Mevsim 12 Zonguldak”tır. Her ayı ve mevsimiyle ayrı güzelliğe sahip bir Karadeniz ili olan Zonguldak’ı yıl boyunca fotoğraflayarak şehrin dokusunda ve renginde ayların etkisini gözlemlemek ve fotoğraf sanatına destek vermek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. Yarışmayla birlikte Zonguldak’ın fotoğraf arşivini güncellemek ve ilin tanıtımının tüm mecralarda en güzel şekilde yapılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda düzenlenmiş olan yarışma ile Zonguldak’ın yılın her ayını yeni bir mevsim gibi yaşadığını göstermek hedeflenmiştir.

Yarışma Kategori-Bölümleri: 
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Koşulları: 

 1. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Her katılımcı, Zonguldak ili sınırları içinde çekilmiş, her ay için bir adet olmak üzere en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğrafın sosyal medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış olması katılmaya engel değildir.
 5. Daha önce Zonguldak’ta yarışma organizasyonunda bulunan kurumlarca yapılan fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklıları bu yarışmaya katılamaz.
 6. Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir. Ayrıca yarışma organizasyonunda bulunan kurumların da web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
 7. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Zonguldak ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 10. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-924_05_2016.pdf) 13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 11. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 12. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilir.
 13. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 14. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.
 15. Yarışma sonuçları Zonguldak Valiliğinin web sitesi www.zonguldak.gov.tr, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının web sitesi www.bakka.gov.tr , ZFD’nin web sitesi www.zfd.org.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve tüm paydaşların sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2018’de yer alacaktır.
 16. Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurulun gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.

Telif (Kullanım) Hakları: 

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının yarışma organizasyonunu gerçekleştiren kurumların bünyesine ait yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için bu kurumlara izin/muvafakatname verdiğini kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Fotoğrafların kullanım hakkı yarışmayı organize eden kurumlar ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. o Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül alan fotoğraflar, www.zonguldak.gov.tr, www.bakka.gov.tr ve www.zfd.org.tr adreslerinden ve TFSF -Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinden ilan edilecek ve Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal RAW halleri incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır. o Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir. o Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını tümünü okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi:
Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

 1. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2. Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi.
 3. Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color için DC yazılmalıdır).
 4. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
 5. Fotoğrafın çekildiği ay ve Zonguldak ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Mart 2017’de Zonguldak’ta çektiği “Sahil” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_mart_17_zng_sahil” olur.
 6. Fotoğrafın çekimin yapıldığı ay adı ile EXIF bilgisi birbirini tutmalı (makinesinin tarih ayarları bozuk olan ve EXİF bilgisi ile uyuşmayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotoğraf Gönderimi: 

 • Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır. Elden teslim, eposta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Zonguldak Valiliği, BAKKA ve Zonguldak Fotoğraf Derneği sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01 Mayıs 2017
Son Katılım Tarihi : 15 Nisan 2018 Pazar saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 21 Nisan 2018 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 23 Nisan 2018 Pazartesi
Ödül Töreni : Daha sonra açıklanacaktır.
Sergi Tarihi : Daha sonra açıklanacaktır.
Serginin Yeri : Daha sonra açıklanacaktır.

 

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

Burak ŞENBAK EFIAP/b, GPU Hermes, Hon.SSS.
Hasan KOCA AFIAP, ZFD Başkan Yrd. – Sokak Fotoğrafçısı
Kıvanç BARUÖNÜ Senarist, Görsel Efekt Süpervizörü, Yönetmen
Nadir ÖZSOY ZFD Kurucu Üye, Gezgin, Fotoğrafçı
Merih AKOĞUL Fotoğraf Sanatçısı, Marmara Üniv. GSF Fotoğraf Bölümü Öğrt. Gör.

 

Seçici kurul, en az üç üye ile toplanabilir.

TFSF Temsilcisi: Ender Ozan ALBAYRAK

Ödül-Sergilemeler:“Bahar Bayramı’ndan Hıdırellez’e  – 12 Mevsim 12 Zonguldak ” adlı online fotoğraf yarışmasının sonunda Jüri birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflarla birlikte toplam 18 fotoğrafa ödül verilecektir.

Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (OCAK) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (ŞUBAT) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (MART) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (NİSAN) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (MAYIS) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (HAZİRAN) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (TEMMUZ) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (AĞUSTOS) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (EYLÜL) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (EKİM) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (KASIM) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (ARALIK) 1.000.- TL
Valilik Özel Ödülü 500.- TL
BAKKA Özel Ödülü 500.- TL
ZFD Özel Ödülü 500.- TL
Sergileme (En fazla 120 eser) 250.- TL

Yarışma Sekreterliği – İletişim:
Zonguldak Fotoğraf Derneği
Güner YAŞKAN – Telefon: 0532 620 56 20
İ. Kerem ÖZTÜRK – Telefon: 0 533 661 63 14
E-posta: iletişim@zfd.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-003” numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Teknik Şartname PDF Versiyonu için tıklayınız.